Tapu Masrafları

Tapu Masrafları,Konut Emlak Rayiç Bedeli Veya Firma Satış Faturasının + İkili Anlaşmalarda Emlak Rayiç Bedelinden Az Olmamak Kaydı İle Beyan Edilen Tutarın;1000/4'ü Harç İleveten Döner Sermaye